Výroba PUR dielov

Výrobné závody skupiny Groupe Courbis disponujú kapacitami a viac ako 50 ročnými skúsenosťami v oblasti výroby plastových dielov pre priemyselné použitie. Nasledovný prehľad poskytuje základný pohľad na charakter a možnosti výroby.

! Vzhľadom na celosvetovú pôsobnosť spoločnosti sa prítomnosť technológií v jednotlivých výrobných závodoch môže líšiť. Viac informácií o aktivitách celej skupiny nájdete na stránkach holdingu Groupe Courbis – www.groupe-courbis.com !

Typy priemyslu s využitím PUR dielov

V rámci použitia našich materiálov ponúkame prehľad typov priemyslu, do ktorých najčastejšie dodávame diely.

 • Automobilový
 • Strojársky
 • Stavebný
 • Textilný
 • Hutnícky a metalurgia
 • Drevospracujúci a nábytkársky
 • Chemický
 • Potravinársky a farmaceutický

Procesy a postupy

Štandardný postup spracovania projektu našou spoločnosťou môže zahŕňať nasledovné fázy:

 • Vývoj
 • Prototypáž
 • Výroba
 • Testovanie
 • Nástrojáreň

Prehľad spracovávaných materiálov

 • COURBHANE® (polyuretán)
 • COURSIL® (silikón)
 • COURBHANE® V (Vulkollan®)

Používané technológie

Holding Courbis disponuje nasledovnými technológiami pre široké spektrum zákazníckych požiadaviek.

 • Vývojová fáza a minisérie : CAO – CAD prototypáž, CNC opracovanie, RTM – GFK modeláž, stereolitografia, 3D tlačiareň
 • Série od 10 do 10 000ks ročne : gravitačné liatie, nízkotlakové vstrekovanie, RTM kontaktné modelovanie
 • Série od 1 000 do 15 000ks : Reaction Injection Moulding (RIM), vysokotlakové vstrekovanie

Určenie správnej technológie je stanovené konzultáciou so zákazníkom a vyhodnotením rôznych kritérií kde ročné množstvo je len 1 z posudzovaných parametrov.